Contracten beheren

Eenvoudig contracten beheren
Indien u gaat uitzenden of detacheren, is het van belang dat u goed inzicht heeft in uw lopende contracten. U wilt op tijd meldingen krijgen over aflopende contracten, aankomende fase- of ketenmutaties en andere werkgeversverplichtingen. Met de contractenmodule van MensenNetwerk recruitment software kunt u uw contracten optimaal beheren. Zo kunt u onder meer:

  • eenvoudig verschillende typen contracten aanmaken en versturen. Dit kan zowel voor uitzend- als detacheringscontracten. De teksten in het contract kunt u zelf bepalen en samenstellen met flexibele documentsjablonen;
  • overzichten genereren over lopende en verlopen contracten. U kunt eenvoudig selecties maken met contracten per medewerker, vestiging, geldig van/tot, contracttype, etc. Met één klik heeft u toegang tot alle gegevens van een medewerker;
  • verplichte velden instellen die uw medewerkers moeten invullen, voordat ze een contract kunnen aanmaken. Dit zorgt ervoor dat uw contracten altijd correct zijn;
  • meldingen en vervolgtaken instellen die van belang zijn voor de naleving van het contract. Denkt u daarbij aan aanmelding bij het pensioenfonds, waarschuwing einde proeftijd, inplannen van scholingsgesprekken, etc.
  • eenvoudig inzicht krijgen in alle afgeronde en toekomstige taken. Zo kunt u de workflow omtrent een contract geheel naar eigen inzicht vastleggen;
  • alle denkbare correspondentie, zoals e-mails (inkomend en uitgaand), documenten, notities en taken automatisch koppelen aan een medewerker. U heeft altijd een overzicht van de document-, e-mail- en afsprakenhistorie.

P.S. Wilt u uw contract- en salarisadministratie uitbesteden? MensenNetwerk heeft scherpe afspraken gemaakt met diverse NEN-4400 gecertificeerde payrollbedrijven.