Urenregistratie

Altijd inzicht in de gewerkte uren!
Indien u uren verwerkt, heeft u met de recuitment software van MensenNetwerk altijd inzicht in de gewerkte en gefactureerde uren. Omdat u in het systeem vastlegt bij welke opdrachtgever en voor welk loon en tarief uw medewerker aan de slag gaat, worden de urenstaten automatisch gegenereerd. U hoeft alleen nog maar het jaar, de week en de medewerker te selecteren, daarna kunt u direct uren invoeren. Het is ook mogelijk om de medewerker online uren te laten invoeren!

Met de urenmodule kunt u onder meer het volgende.

  • Automatisch urenstaten aanmaken. U kunt dan voor alle projecten waarop een medewerk is geplaatst uren invoeren.
  • Diverse werksoorten selecteren. Zo kunt u overwerk, toeslagen, kilometervergoedingen en andere onkosten verwerken. U kunt per project instellen welke urensoorten verwerkt mogen worden en welke kosten wel en niet gedeclareerd mogen worden
  • Documenten (zoals een werkbriefje) koppelen aan de urenstaat. Dit ter controle van de gewerkte uren.
  • Uren van een medeweker met een vast werkpatroon automatisch genereren in de urenstaat. Dit scheelt een hoop invoerwerk, u hoeft alleen de afwijkingen in te voeren.
  • De ingeplande uren op de planning van een project exporteren naar een urenstaat. U hoeft dan alleen te controleren of er conform de planning is gewerkt.
  • Uren die door een klant worden aangeleverd importeren in een urenstaat.
  • De status van een urenstaat aanpassen. Van invoeren, naar controleren, naar corrigeren, naar accoderen, naar boeken en ten slotte factureren. De statussen kunt u zelf vastleggen en aanpassen.
  • Urenstaten klaarzetten voor verloning. De urenstaten worden geëxporteerd naar een CSV-bestand, dat u kunt inlezen in een salarisverwerkingsprogramma.
  • Diverse rapportages draaien op basis van uren, medewerker, project, klanten, periodes, etc.