Salarisverwerking

Outsourcing van salarisverwerking
MensenNetwerk heeft ervoor gekozen als verloningsprogramma Mercash op te nemen in haar recruitment software. De reden hiervoor is de grote flexibiliteit die Mercash biedt op dit vlak. Wel heeft MensenNetwerk bewust de inrichting zó laten uitvoeren dat u, als eindgebruiker, zonder diepgaande kennis van salarisberekeningen deze in eigen beheer kunt uitvoeren.

Een goede salarisadministratie voeren (anders dan in ons systeem) is behoorlijk complex en vraagt van de ondernemer of zijn salarisadministrateur de nodige vakkennis. Zo moet u rekening houden met:

 
 • de aanmelding van iedere nieuwe werknemer bij diverse instanties, zoals een pensioenfonds, Arbo-dienst etc.;
 • het berekenen van bruto- en nettoloon;
 • het uitbetalen van de nettosalarissen;
 • het afdrukken en verzenden van salarisstroken;
 • het indienen van de aangifte loonheffingen, de afdracht van loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst;
 • diverse correspondentie met de Belastingdienst, al dan niet elektronisch;
 • het opstellen en verzenden van jaaropgaven;
 • het regelen en betalen van vergoedingen als spaarloon en pensioenbijdragen;
 • het opstellen van proforma berekeningen;
 • alle consequenties van het juridisch werkgeverschap en uw risico's;
 • alle kosten bij ziekte- of arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers.

MensenNetwerk denkt dat ondernemers liever willen ondernemen! Daarom is MensenNetwerk een samenwerking aangegaan met een aantal NEN-4400 gecertificeerde payrollbedrijven die de contractadministratie, salarisverwerking én het juridisch werkgeverschap van flexwerkers en gedetacheerden kunnen overnemen. Er is ook een mogelijkheid om de facturatie uit te besteden en zelfs om het debiteurenrisico af te dekken. Omdat de NetwerkPartners gezamenlijk kunnen inkopen, hebben we zéér gunstige tarieven kunnen afspreken. Binnen onze software staat het u daarnaast vrij om uw salarisverwerking elders onder te brengen. Wij laten u daarin geheel vrij.